Dojrzałość Ego

DOJRZAŁOŚĆ EGO
konspekt na podstawie artykułu The Negative Ego: Transforming Enemy into an Ally, Michaiel Patrick Bovenes

Świadomość funkcjonuje (co najmniej) na dwu poziomach:
– mentalnym (związanym z umysłem)
– emocjonalnym (związanym z duszą)

obszary

Ego pragnie być zrozumiane. Dusza pragnie być rozumiejąca (wyrozumiała). Współczucie stanowi narzędzie dojrzewania Ego (świadomości osobniczej, tzw. „ja”). Niedojrzałe Ego nie potrafi wybaczać, zawsze szuka zemsty. Wybaczenie to KATEGORIA DUCHOWA i pochodzi od Duszy.

Niedojrzałe Ego widzi tylko za pomocą pięciu zmysłów, jest przywiązane do materii. Umysł jest całkowicie poza materią. Rzeczywistość umysłu jest niefizyczna.

Umysł tworzą:
– postawy
– przekonania
– myśli
– uczucia
– wybory
– decyzje

Dojrzałość Ego oznacza zdolność do wybaczania, wyrozumiałość i poczucie bycia wystarczającym (poczucie bycia jednością).

Cechy dojrzałego Ego:
1. Poszukuje odpowiedzi, zadaje trudne pytania o byt, emocje, umysł, itd.
2. Porzuca krytycyzm i potrzebę oceniania na rzecz współczucia i zrozumienia.
3. Jest warte udzielenia mu pomocy i potrafi odczuwać wdzięczność wobec innych; chce pracować wspólnie, nie czuje się zagrożone gdy ktoś inny robi coś lepiej od niego.
4. Kieruje się pokorą. Nie projektuje wydarzeń z przeszłości na obecne sytuacje i osoby; pokora to umiejętność przyznania się, że wiele można się jeszcze nauczyć od innych osób.
5. Jest godny zaufania, nie unika odpowiedzialności, nie łamie obietnic – również tych, które dał samemu sobie.
6. Szuka sposobów kochania innych i dawania z siebie energii; czuje się spełnione i chce dzielić się tym uczuciem z innymi; daje miłość nie oczekując niczego w zamian.
7. Ma poszanowanie dla inności, szanuje odmienność i unikalność, nie kwestionuje własnego ani cudzego miejsca na Ziemi.
8. Spędza czas w samotności oddając się medytacji i autorefleksji; żyje obecną chwilą – tu i teraz.
9. Rozwija w sobie zdolność do opiekowania się, bliskości i miłości; potrafi tworzyć dojrzałe związki, w których zaczyna od miłości własnej aby następnie rozszerzać ją na innych. Koncentruje się bardziej na rozumieniu innych niż na byciu zrozumianym.
10. Poszukuje i zagłębia się w doświadczeniach metafizycznych, pragnie zrozumieć istotę umysłu – jego cechy i przymioty; znając siłę wyobraźni, wykorzystuje ją do tworzenia lepszego życia, myśli oryginalnie i nie boi się eksperymentować, jest pełne nadziei.

TECHNIKI UJARZMIANIA I ROZWIJANIA EGO
1. Uświadom sobie swoją własną arogancję – zarówno w postawie „jestem lepszy od” jak i „jestem gorszy od”. Jesteś doskonały w swojej duchowej formie, to niedojrzałe Ego sprawia, że czujesz się niedowartościowany lub jesteś wyniosły.
2. Dokonaj zmiany swojej reakcji na świat z krytycyzmu i oceniania na wnikliwą obserwację. Miłość jest narzędziem otwierającym serce i uwalniającym:
– zrozumienie
– wyrozumiałość (≠ arogancja)
Wyrozumiałość miłości jest w stanie uleczyć niedojrzałe Ego. Przestań siebie krytykować i porównywać do innych, zacznij siebie kochać (mentalnie☺)
3. Prostota kontra złożoność. Dojrzałe Ego rozumie, że nie zawsze otrzyma odpowiedź na swoje pytania i że nie wszystkie otrzymane odpowiedzi będą proste. Dojrzałe Ego akceptuje złożoność siebie i świata.
4. Rób notatki ze swojej pracy nad Ego. Postaw sobie następujące pytania:
– Co sprawia, że czujesz się lepszy od innych?
– Co sprawia, że czujesz się gorszy?
– Ogólnie, czy czujesz się lepszy czy gorszy od innych?
– W jaki sposób twoje Ego wyobraża sobie rozpad twojej osobowości (czego twoje Ego boi się najbardziej)?
– Jakie emocje wypełniłyby twój umysł i ciało, gdybyś wiedział, że jesteś kompletny, skończony i wystarczający – tu i teraz?

Ćwiczenia praktyczne:
– porzuć pragnienie bycia zrozumianym przez wszystkich
– skoncentruj się na rozumieniu innych (ich potrzeb)
– jak wyobrażasz sobie swoją ścieżkę rozwoju duchowego?
– stwórz listę pięciu bliskich przyjaciół; napisz jakie ich cechy świadczą o dojrzałości Ego; osobiście wyraź swoje uznanie dla tych cech ich osobowości; przeanalizuj, czy odnajdujesz te cechy (ich zalążki) także w sobie – zanotuj swoje spostrzeżenia.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s